Cilj

Uspostavljanje direktnog kontakta izlagača sa ugostiteljima kao potencijalnim kupcima. Veći dio ugostiteljskog sektora iz regije će prisustvovati festivalu i istim će biti upućene pozivnice. Takođe u saradnji sa našim partnerima sa portala www.prodajavina.ba i shopom „Vino Sir i Čokolada“ šaljemo preko 1500 pozivnica registriranim kupcima i ujedno redovnim konzumentima, tako da ćemo na jednom mjestu okupiti istinske poznavaoce ali i ljubitelje voćnih rakija i žestokih alkoholnih pića.